Disclaimer

Disclaimer e-mail

Een e-mailbericht van In de Bres, inclusief de bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als je niet de persoon bent voor wie het bericht is bedoeld, willen we je vragen dit bericht met eventuele bijlage(n) te verwijderen en definitief uit je systeem te wissen. We stellen het op prijs dat je ons op de hoogte stelt van de onjuiste adressering. Het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van het e-mailbericht aan derden is niet toegestaan.

Disclaimer website

Op onze website krijg je informatie aangeboden over het werk van In de Bres. Deze is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en we werken die regelmatig bij. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden, verouderde informatie of typefouten op onze website staan. Ook is verschil van interpretatie van de tekst mogelijk. Je kunt aan de informatie op de website dan ook geen rechten ontlenen. We stellen het op prijs als je fouten of onjuistheden op deze website aan ons doorgeeft via: info@indebres.nl.

Privacy website

Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van de bezoekers van deze website. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Persoonlijke gegevens die via deze website aan In de Bres worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Je kunt de website van In de Bres anoniem raadplegen. Wij zijn niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld het aantal (unieke) bezoekers, de stille en drukke uren en dergelijke.

Externe Links

Op onze website staan links naar externe websites. We willen  je daarmee van dienst zijn. In de Bres heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze externe websites. We zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Wil je op een of andere manier naar onze website (of een deel daarvan) linken, dan hoef je daarvoor geen toestemming te vragen. We vinden het wel prettig daarvan een bericht te ontvangen via info@indebres.nl.

 

Belangrijke informatie voor cliënten en naasten