LET OP: No-show beleid jeugd per 1 januari 2024

LET OP: No-show beleid JEUGD per 1 januari 2024

 

 

Verhinderd? Voorkom onnodige kosten

We vinden het belangrijk om onze wachttijden kort te houden zodat je zo snel mogelijk geholpen kan worden. Onze behandelaren reserveren op de afgesproken tijd ruimte voor je. Ter bevordering van je herstel en om de ruimte in de agenda van onze behandelaren zo goed mogelijk te benutten, vragen we je daarom de gemaakte afspraken na te komen. Zeg alleen af als het echt niet anders kan. In geval van verhindering vragen we je zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, op zijn minst 24 uur van tevoren zodat we dan nog tijd hebben om een andere cliënt te plannen.

Wanneer je niet of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen (ongeacht de reden van annuleren). Dit wordt niet vergoed door de gemeente en is bedoeld als tegemoetkoming van de voor jou besproken tijd.

Het tarief hiervoor bedraagt:

€ 100,- bij niet verschijnen of te laat afzeggen van een intakegesprek of onderzoek

€ 75,- bij niet verschijnen of te laat afzeggen van een systeemgesprek

€ 50,- bij niet verschijnen of te laat afzeggen van een reguliere behandelafspraak

€ 25,- bij niet verschijnen of te laat afzeggen van een groepsafspraak

Wanneer je tweemaal een afspraak niet nakomt of tweemaal binnen 24 uur afzegt, wordt de behandeling gesloten. Wanneer je problemen ervaart rondom afspraken, kun je dit natuurlijk met je behandelaar bespreken. Jullie kunnen dan samen een plan maken om ervoor te zorgen dat het niet nodig is om de behandeling te sluiten.