Aanpak bij jongeren

Onze aanpak voor jongeren met psychische problemen: betrokken en flexibel


Intake

De intake bestaat uit één of meerdere gesprekken. Ben je jonger dan 18 jaar, dan is er eerst een gesprek met jou en je ouder(s) samen. Daarna volgt een gesprek met jou en je ouder(s) apart. In de gesprekken brengen we samen met jou je psychische problemen in kaart. Daarbij besteden we ook aandacht aan dingen die goed gaan en die belangrijk voor je zijn. Daarna kijken we of we je een passende behandeling kunnen bieden. Wanneer dat zo is, overleggen we over de doelen waaraan je wilt werken, stellen we een behandelplan op en overleggen we met je over de aanpak. Als we je geen passende behandeling kunnen bieden, dan geven we dit aan bij jou en je huisarts of het wijk- of gebiedsteam. Je huisarts of het wijk- of gebiedsteam kan je dan verwijzen naar een andere organisatie.

Diagnostiek

Soms is het nodig om tijdens of na de intake nog verder uit te zoeken waar je tegenaan loopt. Zo wordt duidelijker wat er speelt en waarop de behandeling gericht moet zijn. Dit wordt ook wel diagnostiek genoemd. Soms vul je hiervoor extra vragenlijsten in. Of we onderzoeken bijvoorbeeld wat je sterke en minder sterke punten zijn.

Welk type behandeling je krijgt en hoe lang de behandeling duurt, hangt af van je hulpvraag en van de psychische problemen die je ervaart.

Behandeling

Welk type behandeling je krijgt en hoe lang de behandeling duurt, hangt af van je hulpvraag en van de psychische problemen die je ervaart. We hebben verschillende behandelmogelijkheden. Naast individuele behandeling bieden we ouderbegeleiding, systeemtherapie, groepstherapie, en wanneer dat nodig is, behandeling met medicijnen. Het kan zijn dat je tussen de gesprekken door opdrachten mee naar huis krijgt. Op deze manier kun je er ook thuis mee aan de slag.

Evaluatie

We vinden het belangrijk om te weten hoe je de behandeling ervaart en of de behandeling je verder helpt. Is er tijdens de behandeling iets dat je graag anders zou willen zien, dan kun je dit op elk moment aangeven bij je behandelaar. We evalueren de behandeling op verschillende momenten en manieren, door middel van:

  • Evaluatiegesprekken: bij behandeltrajecten tot tien gesprekken vindt alleen een evaluatiegesprek plaats aan het einde van de behandeling. Bij langer durende behandeltrajecten plannen we ook tijdens de behandeling één of meerdere evaluatiegesprekken. Daarnaast kan de behandelaar ook tussen de evaluatiegesprekken af en toe kort bij jou navragen hoe het gaat en hoe je de behandeling ervaart.
  • het invullen van een (online) vragenlijst over je klachten, voor en na de behandeling. Deze vergelijken we aan het einde van de behandeling met elkaar.
  • het invullen van een online vragenlijst over de mate waarin je tevreden bent over de behandeling in het algemeen.

Afsluiten

Een behandeling duurt niet langer dan nodig. Het uitgangspunt is dat je verder kunt met de inzichten die je hebt opgedaan en met wat je hebt geleerd. Met jouw toestemming melden we na het laatste gesprek aan je verwijzer dat je behandeling wordt afgesloten.

Verwijzing

Om voor vergoeding van een behandeling in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig van de huisarts of van het wijk- of gebiedsteam. In een gesprek met een verwijzer kun je aangeven dat je graag een verwijzing wilt naar In de Bres.

De hulp die we bieden, wordt Specialistische Jeugdhulp genoemd en valt onder de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Heb je op meerdere gebieden klachten en problemen en zijn er meerdere personen betrokken bij je begeleiding en behandeling, dan kan het wijk- of gebiedsteam een ondersteuningsplan opstellen samen met jou, je ouders of anderen die bij jou betrokken zijn.

Aanmelding

Als de verwijzing bij ons binnen is, krijg je een aanmeldformulier toegestuurd. Heb je het aanmeldformulier ingevuld aan ons teruggestuurd, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Ben je jonger dan 18 jaar, dan worden je ouders of anderen die voor je zorgen in principe altijd bij de intake en de behandeling betrokken. Als je 16 jaar of ouder bent, mag je ervoor kiezen je ouders of verzorgers niet te betrekken.