Aanpak bij kinderen

Onze aanpak voor kinderen met psychische problemen: betrokken en flexibel

Intake

De intake bestaat uit één of meerdere gesprekken. Eerst is er een gesprek met jou en je kind samen. Daarna volgt een gesprek met jou en je kind apart. In de gesprekken brengen we samen met jullie de klachten of problemen van je kind in kaart. Daarbij besteden we ook aandacht aan dingen die goed gaan en die belangrijk voor jullie zijn. Daarna kijken we of we een passende behandeling kunnen bieden. Wanneer dat zo is, overleggen we over de doelen waaraan je kind wil werken, stellen we een behandelplan op en overleggen we over de aanpak. Als we je kind geen passende behandeling kunnen bieden, dan geven we dit aan bij jou en je huisarts of het wijk- of gebiedsteam. Je huisarts of het wijk- of gebiedsteam kan jullie dan verwijzen naar een andere organisatie.

Diagnostiek

Soms is het nodig om tijdens of na de intake nog verder uit te zoeken waar je kind tegenaan loopt. Zo wordt duidelijker wat er speelt en waarop de behandeling gericht moet zijn. Dit wordt ook wel diagnostiek genoemd. Soms vul je hiervoor extra vragenlijsten in, of nemen we bijvoorbeeld een extra test af bij je kind.

Welk type behandeling je kind krijgt en hoe lang de behandeling duurt, hangt af van de hulpvraag en van de klachten en problemen die je kind ervaart.

Behandeling

Welk type behandeling je kind krijgt en hoe lang de behandeling duurt, hangt af van de hulpvraag en van de klachten en problemen die je kind ervaart. We hebben verschillende behandelmogelijkheden. Naast individuele behandeling bieden we ouderbegeleiding, systeemtherapie, groepstherapie, en wanneer dat nodig is, behandeling met medicijnen. Je wordt als ouder in principe altijd bij de diagnostiek en de behandeling betrokken. Het kan zijn dat je kind (of jullie als ouders) tussen de gesprekken door opdrachten mee naar huis krijgt. Op deze manier kan je kind er ook thuis mee aan de slag.

Evaluatie

We vinden het belangrijk om te weten hoe je kind de behandeling ervaart en of de behandeling jullie verder helpt. Is er tijdens de behandeling iets dat jij of je kind graag anders wil zien, dan kun je dit op elk moment aangeven bij de behandelaar. We evalueren de behandeling op verschillende momenten en manieren, door middel van:

  • Evaluatiegesprekken: bij behandeltrajecten tot tien gesprekken vindt alleen een evaluatiegesprek plaats aan het einde van de behandeling. Bij langer durende behandeltrajecten plannen we ook tijdens de behandeling één of meerdere evaluatiegesprekken. Daarnaast kan de behandelaar ook tussen de evaluatiegesprekken af en toe kort bij jou en je kind informeren hoe het gaat en hoe jullie de behandeling ervaren.
  • het invullen van een online vragenlijst over de klachten voor en na de behandeling. Deze vergelijken we aan het einde van de behandeling met elkaar.
  • het invullen van een online vragenlijst over de mate waarin jij en je kind tevreden zijn over de behandeling in het algemeen.

Afsluiten

Een behandeling duurt niet langer dan nodig. Het uitgangspunt is dat je kind verder kan met de inzichten die het heeft opgedaan en met wat het heeft geleerd. Na het laatste gesprek melden we aan de verwijzer dat de behandeling wordt afgesloten.

Verwijzing

Om voor vergoeding van een behandeling in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig van de huisarts of het wijk- of gebiedsteam. In een gesprek met een verwijzer kun je aangeven dat je graag een verwijzing naar In de Bres wilt voor je kind.

De hulp die we bieden, wordt Specialistische Jeugdhulp genoemd en valt onder de vergoeding van uit de Jeugdwet. Heeft je kind op meerdere gebieden klachten en problemen en zijn er meerdere personen betrokken bij de begeleiding en behandeling, dan kan het wijk- of gebiedsteam een ondersteuningsplan opstellen samen met jou en je kind.

Aanmelding

Als de verwijzing bij ons binnen is, krijg je een aanmeldformulier en een instemmingsverklaring toegestuurd. Heb je beide ingevuld aan ons teruggestuurd, dan word je, samen met je kind, uitgenodigd voor een intakegesprek.