Autisme / ASS

Autisme: het brede spectrum van autismespectrumstoornis (ASS)

Heb je wel eens gehoord van PDD-NOS of het Syndroom van Asperger? Beide vallen onder de naam autismespectrumstoornis (ASS). Er wordt tegenwoordig geen onderscheid meer gemaakt in vormen van autisme. Kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis hebben moeite met de sociale omgang met anderen. Ook hebben ze vaak beperkte of zich herhalende gedragspatronen. Hoeveel last iemand heeft van bepaalde kenmerken van een autismespectrumstoornis verschilt per persoon.

Hoe herken je vormen van autisme?

Mensen in je omgeving die een vorm van autisme hebben, hebben moeite met het aanvoelen van wat anderen prettig vinden. Ze kunnen moeilijk inschatten welk gedrag passend is in een specifieke situatie. Ook vinden ze het moeilijk om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Vrienden maken en interesses en emoties delen is lastig voor hen. Mensen met een vorm van autisme maken vaak geen tot weinig oogcontact en kunnen gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal niet altijd juist interpreteren. Ze hebben moeite met zich aanpassen aan verschillende sociale omstandigheden of met fantasiespel en doen alsof.

Andere kenmerken van autisme

Volwassenen, jongeren of kinderen met een vorm van autisme hebben beperkte en zich herhalende gedragspatronen of activiteiten. Zo herhalen ze bepaalde bewegingen vaak. Of ze leggen voorwerpen op dezelfde manier neer of gebruiken woorden of zinnen steeds op dezelfde manier. Ze hebben vaste denk- en gedragspatronen: dezelfde manier van groeten, dezelfde route lopen, elke dag hetzelfde eten. Kleine veranderingen en overgangen brengen hen in de war. Mensen met een vorm van autisme hebben vaak zeer beperkte interesses of hele specifieke interesses of een sterke focus op bepaalde onderwerpen. Ze zijn overgevoelig of juist minder gevoelig voor zintuiglijke prikkels, zoals horen, zien, voelen, ruiken, proeven. Dat kan ook gelden bij lichamelijke signalen als pijn, kou, warmte, honger.

Hulp bij autisme of ASS

Hoe ga je ermee om als je zelf een vorm van autisme hebt? Of als je kind een vorm van autisme heeft? We helpen je graag om hierin een weg te vinden. Samen met jou werken we aan het omgaan met een vorm van autisme van jezelf of je kind en aan het versterken van vaardigheden.

Ik wil meer weten over

Heb je vragen over autisme of ASS? Neem gerust contact met ons op.

Ik wil me aanmelden