Trauma

Als een trauma je te lang bezighoudt

Als je te maken krijgt met een nare gebeurtenis, een trauma, kan dit je de eerste dagen of weken erna veel bezighouden. Je hersenen zijn dan bezig de gebeurtenis te verwerken. Na verloop van tijd denk je er steeds minder aan. Het kan echter zijn dat je last blijft houden van en soms opeens weer moet denken aan één of meer nare ervaringen. Of dat je er in eerste instantie weinig last van lijkt te hebben, maar dat je later alsnog last ervaart van het trauma en dit gevoel niet meer weggaat.

Verwerking trauma loopt vast

Als je een trauma hebt overgehouden aan iets wat je hebt meegemaakt, kan de verwerking hiervan vastlopen. Vaak speelt dan een aantal van de volgende zaken:

  • je hebt één of meer nare gebeurtenissen of situaties zelf meegemaakt of bent getuige geweest van een situatie, waarin sprake was van de dreiging om dood te gaan of gewond te raken of waarin sprake was van seksueel geweld. Je hebt je in ieder geval erg onveilig of machteloos gevoeld.
  • je hebt last van terugkerende nare herinneringen, flashbacks, dromen die te maken hebben met de nare gebeurtenis. Of je hebt reacties bij de confrontatie met prikkels die te maken hebben met de nare gebeurtenis.

Gedrag na traumatische ervaringen

Als je traumatische ervaringen hebt opgedaan, die je niet kunt verwerken, vermijd je prikkels die je doen herinneren aan de nare gebeurtenis. Dat kan het vermijden van herinneringen zijn, of van gedachten en gevoelens hierover. Of het vermijden van mensen, plaatsen, gesprekken, situaties, voorwerpen enzovoort. Alles wat je eraan doet denken, ga je uit de weg. Ook mijd je negatieve veranderingen in je gedachten en stemming die te maken hebben met de nare gebeurtenis. Je kan een vertekend beeld hebben van de oorzaak of gevolgen van de nare gebeurtenis en negatieve emoties hierover ervaren. Je hebt duidelijk minder belangstelling voor het meedoen aan belangrijke activiteiten, je raakt onthecht en voelt je vervreemd van anderen. Of je ervaart geen positieve emoties. Duidelijke veranderingen in je reactie die te maken hebben met de nare gebeurtenis, zijn: prikkelbaar gedrag, woede-uitbarstingen, roekeloos of zelfdestructief gedrag, wantrouwend zijn, voortdurend alert zijn en snel schrikken, concentratieproblemen, moeite met inslapen, doorslapen of onrustig slapen. Je hebt het trauma nog niet verwerkt.

Hulp bij omgaan met een trauma

Iedereen kan traumatische ervaringen hebben en daar psychische klachten aan overhouden. Dat is niets om je voor te schamen. Heb jij zelf traumatische ervaringen opgedaan of heeft je kind of iemand in je omgeving hulp nodig bij het omgaan met een trauma? We helpen je graag verder. Samen met jou werken we aan herstel. En aan het verwerken van de nare ervaringen, zodat het trauma je leven minder gaat beheersen en je weer verder kunt.

Ik wil meer weten over

Heb je een vraag? Neem contact op

Ik wil me aanmelden