Vrienden van In de Bres

Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van christelijke geestelijke gezondheidszorg In de Bres. Ook ontwikkelt de stichting activiteiten om de christelijke identiteit uit te dragen. Vrienden van In de Bres verwerft daarvoor steun van particulieren, kerken, bedrijven en andere organisaties. Om zo ‘medemensen op weg te helpen naar herstel’.

Financiële ondersteuning voor Vrienden van In de Bres

Voor het uitdragen van de christelijke identiteit is geld nodig. Middelen voor de uitvoering van projecten die het uitdragen van onze christelijke identiteit bevorderen, worden niet vergoed vanuit reguliere zorgbudgetten. Ook investeringen voor behoud en ontwikkeling van de christelijke GGZ worden niet vergoed. Daarom zoekt Vrienden van In de Bres financiële ondersteuning voor specifieke doelen die betrekking hebben op de christelijke identiteit. Steun Vrienden van In de Bres en help medemensen op weg naar herstel

Workshops en advies

Wij doen ook graag iets terug. Zo kunnen we je kerkelijke gemeente ondersteunen door bijvoorbeeld een lezing te houden in je gemeente. Of we kunnen adviseren hoe je je gemeenteleden met psychische klachten kunt steunen. Je kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat.

Steun ons!

En met een klein bedrag kun  je veel betekenen in het leven van anderen. Je kunt ons steunen door:

  • donateur te worden via een maandelijkse gift
  • een eenmalige gift te storten
  • een legaat op te maken in je testament
  • mee te bidden voor dit belangrijke werk

Meer informatie

Heb je vragen over de besteding van je financiële steun of over onze mogelijkheden om je te steunen in je gemeente? Bel ons gerust via 088- 277 45 00. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wilt een bijdrage overmaken? Je kunt onderstaand formulier invullen of je bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 INGB 0008 8414 13 t.a.v. Stichting Vrienden van In de Bres. Alvast hartelijk dank voor je financiële steun.

  • Ja, ik machtig Vrienden van In de Bres voor onderstaande donatie.

Beleidsplan

Downloaden

Begroting

Downloaden

Bestuursleden

Reinier Bron, voorzitter en penningmeester
Marjan Medema, secretaris
Dorothy Attema, lid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis.

 

Centraal postadres

Stichting Vrienden van In de Bres
Postbus 228
9200 AE  Drachten
Tel.nr. 088 – 277 45 00

E-mail: info@indebres.nl

Bankrekening: NL68 INGB 0008 8414 13
RSIN: 858967182

Stichting Vrienden van In de Bres heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.