Privacyverklaring

Iedereen kan last krijgen van psychische problemen. Dat is menselijk. In de Bres is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die hiermee te maken hebben. Hulp vragen is belangrijk. We werken samen met jou aan herstel. Dat kan betekenen dat je klachten overgaan of verminderen. Is dat niet mogelijk, dan richten we ons samen met jou op het leren omgaan met psychische problemen en moeilijke omstandigheden. Ons doel is dat jij weer verder kunt.

In de Bres is een organisatie voor christelijke geestelijke gezondheidszorg (christelijke GGZ). We zien geloof en levensvisie als een belangrijk onderdeel van het leven en bieden een open en vertrouwde sfeer om over je psychische problemen en je geloof te praten. Samen werken we aan herstel vanuit christelijk perspectief. Je bent welkom bij In de Bres, ongeacht je geloofsovertuiging, levensvisie of (culturele) achtergrond.

In deze privacyverklaring informeert In de Bres je over de persoonsgegevens die gedurende deze trajecten worden verwerkt en hoe deze zo goed mogelijk beschermd worden. Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, zorgverwijzers en websitebezoekers.

De privacyverklaring is van toepassing op Christelijk instituut ggz B.V. In de privacyverklaring wordt met het gebruik van de naam ‘In de Bres ‘ Christelijk instituut ggz B.V. bedoeld.