Basis GGZ en Specialistische GGZ

Voor volwassenen en ouderen

In de Bres is er voor jong en oud. Wij bieden diagnostiek en behandeling binnen de Specialistische Jeugdhulp, de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Volwassenen, waaronder ook ouderen, kunnen bij ons terecht met psychische problemen, zoals angst, depressie, trauma, overbelasting, autisme (ASS), ADHD, persoonlijkheidsproblemen, relatie- en gezinsproblemen.

Staat het type klacht of het probleem van de persoon die je wilt verwijzen, hier niet tussen, neem dan gerust contact met ons op voor informatie en overleg

Verwijzing bij cognitieve stoornissen

We hebben regelmatig ouderen in behandeling die last hebben van bijvoorbeeld angst, depressie of traumatische ervaringen. Ook kunnen we waar nodig (verkennend) neuropsychologisch onderzoek doen. Voor uitgebreide diagnostiek bij meer complexe en ernstige cognitieve stoornissen hebben wij niet de expertise in huis. Ook kunnen we geen begeleiding of behandeling bieden aan mensen met cognitieve stoornissen, waaronder verschillende vormen van dementie.

Neem in geval van twijfel bij verwijzing van een oudere gerust contact met ons op voor overleg.

Onze meerwaarde

In de Bres is een christelijke GGZ-instelling. Veel cliënten kiezen voor ons vanuit hun christelijke levensvisie en de rol die geloof speelt in hun dagelijks leven. Geloof en levensvisie zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van iemand. Op het gebied van de samenhang tussen psychische problemen en geloofsovertuiging hebben wij specifieke kennis en ervaring. Maar ook cliënten met een andere geloofsovertuiging of levensvisie kiezen voor In de Bres vanwege onze ervaring en korte wachttijden. Iedereen is welkom bij ons, ongeacht geloofsovertuiging, levensvisie en culturele achtergrond.

Lees hier meer over