Specialistische Jeugdhulp

Voor kinderen en jongeren

In de Bres is er voor jong en oud. Wij bieden diagnostiek en behandeling binnen de Specialistische Jeugdhulp, de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Kinderen en jongeren kunnen samen met hun ouders bij ons terecht met psychische problemen, zoals angst, dwang, depressie, trauma, overbelasting, autisme (ASS), ADHD, gedragsproblemen, gezinsproblemen en opvoedingsproblemen.

Staat het type klacht of het probleem van het kind dat je wilt verwijzen of de jongere die je wilt verwijzen, hier niet tussen, neem dan gerust contact met ons op voor informatie en overleg.

Vergoeding

Onze behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de gemeenten. We hebben afspraken met alle gemeenten in Friesland en Groningen. Ook kunnen we in Drenthe in de meeste gevallen hulp bieden die door de gemeente wordt vergoed. Voor meer informatie zie Kosten en vergoedingen kinderen en jongeren (tot 18 jaar).

Onze meerwaarde

In de Bres is een christelijke GGZ-instelling. Veel cliënten kiezen voor ons vanuit hun christelijke levensvisie en de rol die geloof speelt in hun dagelijks leven. Geloof en levensvisie zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van iemand. Op het gebied van de samenhang tussen psychische problemen en geloofsovertuiging hebben wij specifieke kennis en ervaring. Maar ook cliënten met een andere geloofsovertuiging of levensvisie kiezen voor In de Bres vanwege onze kennis en ervaring, positieve ervaringen van anderen en relatief korte wachttijden. Iedereen is welkom bij ons, ongeacht geloofsovertuiging, levensvisie en culturele achtergrond.

Lees hier meer over