Voor kerken

Christelijke GGZ-instelling biedt hulp bij psychische problemen

Als voorganger, kerkenraadslid, oudste of pastoraal werker heb je veel contact met gemeenteleden. Je zult ook regelmatig pastorale hulp bieden aan gemeenteleden met psychische problemen. Wellicht krijg je signalen van depressie, vermoeidheid, angstklachten, een onverwerkt trauma, probleemgedrag, relatieproblemen of gezinsproblemen. Als gemeenteleden deze psychische problemen niet zelf kunnen oplossen, kun je ze motiveren om professionele hulp te zoeken.

Behandeling van psychische problemen

Soms heeft iemand meer hulp nodig bij psychische problemen dan je vanuit je kerkelijke gemeente kunt bieden. In de Bres is een christelijke GGZ-instelling die professionele, geestelijke gezondheidszorg biedt voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veel cliënten komen bij ons vanuit hun christelijke levensvisie en de rol die geloof speelt in hun dagelijkse leven. Wij maken gebruik van bijbelse principes en op het gebied van de samenhang tussen psychische problemen en geloofsovertuiging hebben wij specifieke kennis en ervaring.

Samenwerking bij psychische problemen

Wil je iemand helpen om de keuze te maken voor professionele hulp? Dan kun je wijzen op de mogelijkheden van In de Bres en deze persoon motiveren om een verwijzing te vragen bij zijn of haar huisarts. Bij kinderen en jongeren kan ook het gebieds- of wijkteam van de gemeente zorgen voor verwijzing en toewijzing van zorg. Waar nodig en mogelijk zorgen we ervoor dat professionele hulp en pastorale zorg goed op elkaar aansluiten. Daarbij is het belangrijk dat de persoon om wie het gaat, hiervoor toestemming geeft.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat de In de Bres voor gemeenteleden, jong en oud, kan betekenen? Bel 088 – 277 45 00.

Workshops

Ook kunnen we een presentatie of lezing geven voor gemeenteleden of voor personen van je gemeente die actief zijn in het pastoraat. Neem ook contact met ons op voor meer informatie hierover.