Hulp nodig bij depressie, angst of traumaverwerking?

Je voelt je vaak depressief, somber, angstig of gespannen. Je hebt weinig energie, bent snel geraakt of boos, impulsief of juist afwachtend. Je hebt concentratieproblemen, hebt nergens zin in of bent het overzicht kwijt. Sociale contacten interesseren je niet meer, je voelt je onbegrepen. Al dit soort gevoelens en gedachten verstoren je dagelijkse bezigheden, je werk, je opleiding, je gezin, je relatie, je relatie met vrienden … Of je raakt verder af van je geloof. Heb je het gevoel er niet meer zelf uit te komen, dan kun je bij In de Bres terecht.

Behandeling psychische problemen bij volwassenen

In de Bres is een christelijke GGZ-instelling die professionele hulp biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Je kunt bij onze behandelaren terecht voor hulp bij depressie en angstklachten, zoals bijvoorbeeld bij sociale angst en paniekklachten. Ook bieden we hulp bij traumaverwerking en ondersteuning bij het omgaan met AD(H)D en autisme, bij andere vormen van psychische problemen en bij relatieproblemen en gezinsproblemen. We kijken niet alleen naar je psychische problemen, maar juist ook naar je mogelijkheden. Vervolgens gaan we samen aan de slag met de dingen waar je tegenaan loopt, zodat je daarna weer zelf verder kunt.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat In de Bres voor je kan betekenen? Heb je vragen?